Plans d’estalvi

El pla d’estalvi és un tipus d’assegurança que permet assegurar un capital per al futur. Aquestes assegurances permeten una bona planificació financera, amb aportacions mensuals programades i extraordinàries en qualsevol moment. En cas de liquiditat es poden realitzar rescats parcials i totals a partir del primer any.

És una assegurança clara i àgil amb les cobertures més completes i noves del mercat, de manera que es pot estalviar amb seguretat.