Salut

Les assegurances de salut permeten al client decidir les prestacions que quedarien cobertes en cas de patir algun tipus de malaltia.

Amb aquests tipus d’assegurances optem per la sanitat privada. El client decideix l’especialista que vol visitar i aconsegueix un accés quasi immediat a proves diagnòstiques, intervencions.

Sense llistes d’espera , sense copagaments, sense habitacions compartides.

 

Salut