Vida

L’assegurança de vida es un contracte amb una companyia asseguradora el qual cobreix els riscs de defuncio o integritat que puguin afectar a l’assegurat.

En cas de defunció o incapacitat la companyia es compromet a donar als beneficiaris indicats pel prenedor una quantitat específica que depen de les caràcteristiques de l’assegurança per tal de poder assumir les despeses d’una defunció o incapacitat.