Autos

L’assegurança de l’automòbil té com a finalitat reparar i facilitar la indemnització dels danys produïts per accident a vehicles de tercers i al vehicle assegurat.

La cobertura principal obligatòria es basa en assegurar els danys causats a tercers.

Existeixen altres tipus de cobertures complementàries que ens donen més suport com per exemple robatori, incendi, assistència en viatge, etc.

Us oferim l’única assegurança del mercat al Zero Risc, on t’indemnitzen el valor del vehicle pel valor contractat i no pel valor venal.