Llar

L’assegurança de la llar amb la qual es protegeix l’habitatge.

Depenent del tipus d’assegurança que s’esculli es pot cobrir el continent, el contingut, així com la responsabilitat civil extracontractual.

Amb el continent assegurem el conjunt de la construcció principal , incloent-hi instal·lacions, jardins, tancaments exteriors, etc.

El contingut està format pel mobiliari i tots els béns de dins de l’habitatge.