Decessos

Una assegurança de decessos és una assegurança que cobreix les despeses del sepeli.

Garanteix el pagament dels serveis de funeral, tanatori, fèretre, flors, enterrament o incineració (segons es prefereixi), cotxe fúnebre, etc. A més l’asseguradora presta el servei d’ajudar a la família amb tots els tràmits requerits, cosa que no és fàcil en els moments de dol.

Tenir una assegurança de decessos és pagar per un servei i no només pel cost, gairebé sempre imprevist, d’un enterrament.