Mascotes

Aquesta assegurança va dirigida a les persones que tenen animals de companyia com gossos o gats, però també existeixen assegurances per altres tipus d’animals com cavalls, animals exòtics, etc.

L’assegurança cobreix els danys a tercers que la mascota pugui ocasionar i es poden afegir altres tipus de garanties.